Komplex Esélyteremtési Program (KEP)

A Csodaműhely Egyesület oktatási és közösségszervező programjainak célja, hogy esélyt teremtsenek a csobánkai hátrányos helyzetű, roma származású lakosság számára. Komplex Esélyteremtési Programunk (KEP) 6 elemből áll, melyek egymásra épülnek és kisgyermekkortól felnőttkorig nyújtanak támogatást különböző területeken. Programjainkkal 2012 óta közel 250 főt értünk el!

Kisgyermekkori Program

A megfelelő koragyermekkori fejlődés és a kisgyermekes szülők támogatására felépített közösségi és családközpontú programok. A 0-6 éves korú gyermekek és családtagjaik számára szervezünk kompetencia fejlesztő, élményalapú foglalkozásokat. 

Azoknak a fiatal édesanyáknak, akik korán kiestek a oktatási rendszerből, a mindennapjait többnyire az otthonlét, a házimunka, a gyereknevelés határozza meg. 2016 óta szervezünk számukra programokat, melyek alkalmat teremtenek, a hasonló helyzetben lévő anyukák találkozására. Így egymástól és szakemberektől is támogatást kapnak, miközben gyermekeikkel is minőségi időt töltenek együtt. Kisgyermekkori programjainkkal eddig közel 80 résztvevőt értünk el.

TANODA

A program célja a 6-18 éves korosztály sikeres iskolai előrehaladásának és személyiségfejlődésének támogatása. Foglalkozásainkat személyes igényekre és készségekre szabott pedagógiai módszerekkel tartjuk, egyéni vagy kiscsoportos formában. Havi rendszerességgel közösségi programokat szervezünk a tanodásoknak és családjaiknak. A nyár folyamán a szabadidő élménydús eltöltését segítő programokat, és nyári táborokat tartunk. Diákjaink tanulmányi eredménye folyamatos javul, az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás aránya csökken, a középfokú oktatásban egyre nagyobb számban maradnak bent. 2012 óta, közel 100 diák látogatta rendszeresen a tanodát, akik közül öten érettségi vizsgát tettek, tizen pedig szakmai végzettséget szereztek.

Csaj Csoport

A program azzal a céllal jött létre, hogy a 14 és 19 év közötti fiatal lányok számára rendszeresen látogatható, stabil közösséget nyújtson és lehetővé tegye gondolataik biztonságos megosztását, női közösségük erősítését. A művészetpedagógia fókuszú és kritikai pedagógia szemléletű csoportfoglalkozások alkalmaival, a közös alkotást, a művészet különböző eszközeit használjuk, így a tagok kipróbálhatják, fejleszthetik kreativitásukat és különböző készségeiket. A csoport további célja, hogy releváns, a résztvevőket érintő társadalmi kérdések felvetését is facilitálja, ezzel elősegítve a tagok önreflexióját. 2020 óta, a csoportnak 8 aktív tagja van. A program elnyerte a Ludwig Múzeum ARTtransfer díját.

Felnőttképzés

A munkaerőpiaci való könnyebb elhelyezkedés megsegítése érdekében, támogatást nyújtunk a 16 év fölötti, iskolarendszerből kiesett felnőttek számára, hogy megszerezzék az általános iskolai, illetve szakmai végzettségüket. A program további célja a résztvevők munkaerő piaci integrációjának támogatása, melyhez megbízható és elfogadó munkahelyeket keresünk. A képzési folyamatot és a végzettség megszerzését követő munkakeresést mentorok támogatják. 2018 óta 39-en eladói, 2-en targoncakezelői, 1 fő pedig szociális ápoló végzettséget szerzett, 5-en az általános iskolát fejezték be sikeresen. 2021 őszétől tervünk, hogy az érettségi megszerzésére is készítünk fel felnőtteket.

Közösségszervezés

A roma közösség hatékony érdekérvényesítésének támogatására, 2019 óta olyan programokat szervezünk, melyeken közösségükben aktív, azért tenni akaró felnőtteket várunk. Célunk, a közösségi erő életre hívása, és a helyi romákat leginkább érintő problémák kezelése. 2021 elején indult Roma mediátor képzésünk 8 helyi résztvevővel, akik létrehozták a Közösségi Akció Csoportot (KACS). A roma mediátorok támogatják a közösséget érdekeik megfogalmazásában és ‘híd’ szerepet töltenek be köztük és a falusi közintézmények között. Szándékunk, hogy a módszer elsajátításával, a közösségi tagok mozgósítása sikeres lesz, és eredményeket érnek el a helyi intézményekkel való együttműködésben.

 

Civil Háló

Célunk, hogy minél több önkéntest, szakembert és helyi szereplőt vonjunk be Komplex Esélyteremtési Programunkba. 2012-ben önkéntes szakemberek és helyi civilek részvételével indítottuk el tanoda programunkat,  azóta is az önkéntesség minden egyesületi programunk alappillére. A helyi hátrányos helyzetű/roma emberekkel foglalkozó szakemberekkel együttműködésünk elősegítése céljából rendszeres egyeztetéseket folytatunk. A közös munkát önkénteseinkkel és a helyi szakemberekkel inkluzív, progresszív módszertanra épülő (gyógy)pedagógiai és szemléletformáló képzések szervezésével támogatjuk. 2012 óta közel 100 fő vett részt az általunk szervezett képzéseken.