Komplex Esélyteremtési Program

A Csodaműhely Egyesület Komplex Esélyteremtési Programjának (KEP) alapeszméje, hogy a hátrányos helyzetű családok támogatásának alapja problémáik komplex megközelítésében rejlik és támogatásuk egyedül velük, az ő együttműködésükkel és elfogadó részvételükkel oldható meg.
Programjaink kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy minden korosztály számára célzott támogatást tudjanak nyújtani.
Fő programjaink közé tartozik a kisgyermekes anyák kompetencia fejlesztése (MESÉD Program, Játéktár Program), iskoláskorú gyerekek oktatási támogatása (Tanoda), az iskolarendszerből kiesett felnőttek továbbtanulásának, munkahelyhez jutásának segítése (Felnőttképzési Program)

és egy hátrányos helyzetű emberekből álló helyi segítő réteg megalapozása és aktív bevonása a programok kialakításában és fenntartásában (Helyi Segítő Program).
A Csodaműhely Egyesület rendkívül fontosnak tartja az integrált oktatás elősegítését, az esélyegyenlőség támogatását és a diszkrimináció elleni fellépést. Programjaink 50-60 csobánkai családot érnek el, megközelítőleg 200 embernek tudnak segíteni.
Projektjeink esélyt adnak a hátrányos helyzetű embereknek. Mindez a kirekesztés, a társadalmi különbségek csökkenését eredményezheti, mely idővel egy egymás iránt szolidáris, elfogadó közösség kialakulását alapozhatja meg Csobánkán.

Kisgyermekeknek és szüleiknek szóló programokk

Azoknak a fiatal édesanyáknak, akik korán kiestek a oktatási rendszerből, a mindennapjait többnyire az otthonlét, a házimunka, a gyereknevelés határozza meg. 2016 óta szervezünk számukra olyan programokat, amik alkalmat tudnak teremteni arra, hogy a hasonló helyzetben lévő anyukák együtt töltsenek időt, egymástól és szakemberektől is támogatást kapjanak, miközben gyermekeikkel is minőségi időt töltenek együtt. Az első számukra szervezett programunk a MesÉd (Mesélő Édesanyák) program volt melyet Furugh Switzerrel, a program megálmodójával együttműködésben valósítottunk meg. A program célja, hogy fejlessze a szülők írás-, olvasás készségét, praktikus életvezetési tanácsokkal gazdagodhassank és haza vihessenek az otthonukba egy kisebb mesekönyv gyűjteményt a résztvevők. Mikor véget ért a MesÉd az édesanyák úgy döntöttek folytatni szeretnék az összejöveteleket, így önkéntesek segítségével elindult az Egykörben Anyakör program, melyben a MesÉd hagyományait folytatva rendszeresen összegyűltek a résztvevők beszélgetni és közösen alkotni. 2019 őszén a Partners Hungary Alapítvány szakmai és anyagi támogatásával és a Csobánkai Önkormányzattal együttműködésben létrehoztuk a Csobánkai Játéktárat, melynek célja egy integrált játék-tér kialakítása, melyben különböző hátterű gyerekek és családjaik közösen játszhatnak délutánonként és játékokat is kölcsönözhetnek. A Játéktárhoz program kiegészítéseképpen 2020 tavaszán szerveztünk egy 6 alkalmas Kapcsolódó Nevelés műhelymunkát, roma és nem roma szülők számára, 2020 őszén pedig újra elindítottuk a Mesélő Édesanyák csoportját, immár újabb anyukák bevonásával.

Kisgyermekeknek és szüleiknek szóló programokk

Azoknak a fiatal édesanyáknak, akik korán kiestek a oktatási rendszerből, a mindennapjait többnyire az otthonlét, a házimunka, a gyereknevelés határozza meg. 2016 óta szervezünk számukra olyan programokat, amik alkalmat tudnak teremteni arra, hogy a hasonló helyzetben lévő anyukák együtt töltsenek időt, egymástól és szakemberektől is támogatást kapjanak, miközben gyermekeikkel is minőségi időt töltenek együtt. Az első számukra szervezett programunk a MesÉd (Mesélő Édesanyák) program volt melyet Furugh Switzerrel, a program megálmodójával együttműködésben valósítottunk meg. A program célja, hogy fejlessze a szülők írás-, olvasás készségét, praktikus életvezetési tanácsokkal gazdagodhassank és haza vihessenek az otthonukba egy kisebb mesekönyv gyűjteményt a résztvevők. Mikor véget ért a MesÉd az édesanyák úgy döntöttek folytatni szeretnék az összejöveteleket, így önkéntesek segítségével elindult az Egykörben Anyakör program, melyben a MesÉd hagyományait folytatva rendszeresen összegyűltek a résztvevők beszélgetni és közösen alkotni. 2019 őszén a Partners Hungary Alapítvány szakmai és anyagi támogatásával és a Csobánkai Önkormányzattal együttműködésben létrehoztuk a Csobánkai Játéktárat, melynek célja egy integrált játék-tér kialakítása, melyben különböző hátterű gyerekek és családjaik közösen játszhatnak délutánonként és játékokat is kölcsönözhetnek. A Játéktárhoz program kiegészítéseképpen 2020 tavaszán szerveztünk egy 6 alkalmas Kapcsolódó Nevelés műhelymunkát, roma és nem roma szülők számára, 2020 őszén pedig újra elindítottuk a Mesélő Édesanyák csoportját, immár újabb anyukák bevonásával.

TANODA

A Csobánkai Tanoda (CSO-DA) 2012-ben egy régi fűtetlen helyiségből indult, 3 önkéntessel akik a helyi hátrányos helyzetű tanulók korrepetálását tűzték ki célul. A diákok többsége a helyi kárpáti roma közösségéhez tartozik, többségük hátrányos helyzetű. A program célja a hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, tehetséggondozása és képességfejlesztése. Pedagógiai célja, hogy a gyerekek önbizalmát a tanulás terén is megerősítse, hogy esélyt adjon arra, hogy jövőbeni terveiket megvalósíthassák és, hogy a képességeihez mérten, a legjobb eredményeket érjenek el az iskolában. 2013-tól a Csepp Esélyegyenlőségi Alapítvány támogatásával végeztük munkánkat, 2019-től pedig az állami normatív támogatás keretében. Az ide járó diákok egyéni-kiscsoportos korrepetáló és fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. Havi rendszerességgel közösségi programokat szervezünk tanodásainknak és családjaiknak, a nyár folyamán a szabadidő hasznos eltöltését segítő, illetve nyári táborokat biztosítunk számukra. Diákjaink tanulmányi eredménye folyamatos javul, az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás aránya évről-évre csökken célcsoportunk körében, a középfokú oktatásban egyre nagyobb számban maradnak bent. A tanoda programban 2012 óta több mint 150 diák és önkéntes vett részt.

Felnőttképzés

Felnőttképzési programunk 2018 óta a Badur Foundation és a United Way Hungary Alapítvány támogatásával működik. A program a hátrányos helyzetű, a képzésbe önként jelentkező felnőttek számára könnyen hozzáférhető lehetőséget biztosít az általános iskola befejezéséhez és/vagy a szakmai végzettség megszerzéséhez. Az általános iskolai képzésben önkéntesek tanítanak, a szakmai képzést államilag támogatott szakmai képzőközpontok munkatársai végzik. A szakképzés mellett igény szerint alakuló kompetencia fejlesztésben (digitális, Élő Könyvtár alkalmak) részesülnek és közben folyamatos, személyes mentorálásra van lehetőségük, miközben pozitív jövőkép erősítő programokon vehetnek részt. 2019-ben 25-en szereztek szakmai végzettséget (általános és vegyiáru eladó). 2020-ban 17-en
(14 általános és vegyiáru eladó, 2 targoncás, 1 szociális ápoló). 

2018-2020 között hárman fejezték be az általános iskolát és négy felnőtt iratkozott be. Célunk, a közösségi erő életre hívása, és a közösséget leginkább érintő probléma kezelése. Egy “Híd” kialakítása a romák és közintézmények között. Célunk, hogy legyen roma mediátor foglalkoztatásban a faluban. A módszer elsajátításával a közösségi tagok mozgósítása sikeres lesz. Jobban bevonhatóak a közösségi életbe, érdekükké-értékké válik a saját ügyeik kezelésében történő részvétel. Eredményeket érnek el a helyi intézményekkel való együttműködésben, ezáltal segítik a roma közösséget. KEP – (logikaiból puskázni) akár 2-3000 karakter Helyi segítő programunk keretében helyi, hátrányos helyzetű munkavállalók csatlakoztak egy-egy programunkba munkatársként. bovebb leirasba: (programok helyi beagyazottsaganak biztositasa, folyamatos tovabbkepzes/mentoracio, munkahely teremtes, kozosseg iranyitasa alanhelyezni minnel inkabb a programokat).

Munkaerőpiaci integrációs program

A program célja a szakmai végzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű felnőttek munkaerő piaci integrációjának támogatása. Felnőttképzési programunkat sikeresen befejezők számára megbízható és elfogadó munkahelyet keresünk, és munkában maradásukat mentorálással támogatjuk 2018 óta. Egyesületünkben 2019 óta három hátrányos helyzetű, helyi segítő munkatársat alkalmazunk részmunkaidőben. Ezáltal Komplex Esélyteremtő Programunk megalapozottabbá, a roma közösségben elfogadottabbá és ismertebbé vált. Helyi segítőink számára képzési lehetőségeket biztosítunk, annak érdekében hogy az egyesületi munka minnél több területébe tudjanak aktívan bekapcsolódni.

Közösségszervezés

Célunk, a közösségi erő életre hívása, és a közösséget leginkább érintő problémák kezelése. Ennek érdekében roma mediátorokat képzünk, akik támogatják a roma közösséget érdekeik megfogalmazásában és híd szerepet töltenek be a roma közösség és a falusi közintézmények között. 2021 elején indul Roma mediátor képzésünk 5-8 helyi résztvevővel. Szándékunk, hogy a módszer elsajátításával a közösségi tagok mozgósítása sikeres lesz, és eredményeket érnek el a helyi intézményekkel való együttműködésben, ezáltal segítve saját közösségüket.

Szakemberek munkájának támogatása

2017. szeptemberében indítottuk el helyi, hátrányos helyzetű emberekkel foglalkozó szakemberek számára szóló programsorozatunkat. A program célja, hogy közös egyeztető fórumok összehívásával, továbbképzések szervezésével támogassuk a szakemberek munkáját, együttműködését. A 2-3 havonta megrendezésre kerülő találkozókon jelen szoktak lenni, a csobánkai gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a gyermekorvos, az iskolai és óvodai pedagógusok, a helyi civil szervezetek képviselői és az önkormányzat munkatársai. Az összejövetelek témái között eddig többször szerepelt a 2016-ban újra kinyitott általános iskola helyi támogatásának lehetősége, valamint olyan közös falusi kezdeményezések megszervezése, mint a covid karantén időszak alatti online majális. A találkozókon túl olyan progresszív szemléletű továbbképzéseket is szervezünk a Partners Hungary Alapítvánnyal együttműködésben, melyek új módszereket adnak a szakemberek kezébe (Lépésről lépésre pedagógiai módszer, Kapcsolódó nevelés műhelymunka, Resztoratív konfliktuskezelési módszerek). Célunk, hogy lehetősget teremtsünk az egymástól tanulásra, közös problémamegoldásra, mert mindez hosszútávon hozzájárul a hátrányos helyzetű, roma emberek hatékonyabb támogatásához.