Komplex Esélyteremtési Program (KEP)

A Csodaműhely Egyesület oktatási és közösségszervező programjainak célja, hogy esélyt teremtsenek a csobánkai hátrányos helyzetű, roma származású lakosság számára. Komplex Esélyteremtési Programunk (KEP) 6 elemből áll, melyek egymásra épülnek és kisgyermekkortól felnőttkorig nyújtanak támogatást különböző területeken. Programjainkkal 2012 óta közel 250 főt értünk el!

Kisgyermekkori Program

A megfelelő koragyermekkori fejlődés és a kisgyermekes szülők támogatására felépített közösségi és családközpontú programok. A 0-6 éves korú gyermekek és családtagjaik számára szervezünk kompetencia fejlesztő, élményalapú foglalkozásokat. 

Azoknak a fiatal édesanyáknak, akik korán kiestek a oktatási rendszerből, a mindennapjait többnyire az otthonlét, a házimunka, a gyereknevelés határozza meg. 2016 óta szervezünk számukra programokat, melyek alkalmat teremtenek, a hasonló helyzetben lévő anyukák találkozására. Így egymástól és szakemberektől is támogatást kapnak, miközben gyermekeikkel is minőségi időt töltenek együtt. Kisgyermekkori programjainkkal eddig közel 80 résztvevőt értünk el.

TANODA

A program célja a 6-18 éves korosztály sikeres iskolai előrehaladásának és személyiségfejlődésének támogatása. Foglalkozásainkat személyes igényekre és készségekre szabott pedagógiai módszerekkel tartjuk, egyéni vagy kiscsoportos formában. Havi rendszerességgel közösségi programokat szervezünk a tanodásoknak és családjaiknak. A nyár folyamán a szabadidő élménydús eltöltését segítő programokat, és nyári táborokat tartunk. Diákjaink tanulmányi eredménye folyamatos javul, az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás aránya csökken, a középfokú oktatásban egyre nagyobb számban maradnak bent. 2012 óta, közel 100 diák látogatta rendszeresen a tanodát, akik közül öten érettségi vizsgát tettek, tizen pedig szakmai végzettséget szereztek.

Kamasz Programok

2020-ban indultak, a Tanoda keretén belül, a kamaszokat és fiatal felnőtteket megcélzó programjaink a Csaje csoport és a Csávó csoport. A projektalapú programok célja a 12-18 év közötti fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztése, kortárs, közösségi kapcsolatainak megerősítése, konfliktuskezelési stratégiáik átkeretezése, kommunikációs készségek fejlesztése és jövőképük tágítása. A csoportnak jelenleg 10 aktív tagja van.

Felnőttképzés

A munkaerőpiaci való könnyebb elhelyezkedés megsegítése érdekében, támogatást nyújtunk a 16 év fölötti, iskolarendszerből kiesett felnőttek számára, hogy megszerezzék az általános iskolai, illetve szakmai végzettségüket. A program további célja a résztvevők munkaerő piaci integrációjának támogatása, melyhez megbízható és elfogadó munkahelyeket keresünk. A képzési folyamatot és a végzettség megszerzését követő munkakeresést mentorok támogatják. 2018 óta 39-en eladói, 2-en targoncakezelői, 1 fő pedig szociális ápoló végzettséget szerzett, 5-en az általános iskolát fejezték be sikeresen. 2021 őszétől tervünk, hogy az érettségi megszerzésére is készítünk fel felnőtteket.

Civil Háló

Célunk, hogy minél több önkéntest, szakembert és helyi szereplőt vonjunk be Komplex Esélyteremtési Programunkba. 2012-ben önkéntes szakemberek és helyi civilek részvételével indítottuk el tanoda programunkat,  azóta is az önkéntesség minden egyesületi programunk alappillére. A helyi hátrányos helyzetű/roma emberekkel foglalkozó szakemberekkel együttműködésünk elősegítése céljából rendszeres egyeztetéseket folytatunk. A közös munkát önkénteseinkkel és a helyi szakemberekkel inkluzív, progresszív módszertanra épülő (gyógy)pedagógiai és szemléletformáló képzések szervezésével támogatjuk. 2012 óta közel 100 fő vett részt az általunk szervezett képzéseken.